Lịch công tác

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ BÀ RỊA
THỰC HIỆN THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 CẤP MẦM NON
(Căn cứ  quyết định số     /QĐ-UBND ngày      / 8  /2020 của UBND tỉnh BRVT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021)
HỌC KÌ I
  Tháng 9/2020 Tháng 10/2020 Tháng 11/2020 Tháng 12/2020 Tháng 01/2021
Tựu trường  Tuần
1(vào chương trình)
Tuần
2
Tuần
3
Tuần
4
Tuần
5
Tuần
6
Tuần
7
Tuần
8
Tuần
9
Tuần
10
Tuần
11
Tuần
12
Tuần
13
Tuần
14
Tuần
15
Tuần
16
Tuần
17
Tuần
18
Thứ Hai   7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4
Thứ Ba 1/9 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1/12 8 15 22 29 5
Thứ Tư 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6
Thứ Năm 3 10 17 24 1/10 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7
Thứ Sáu 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1/01 8
Thứ Bảy 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
Chủ Nhật 6 13 20 27 4 11 18 25 1/11 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10
01/9/2020 Tựu trường ; 07/9/2020 Thực học ; 5/9/2019 Khai giảng
Học kỳ I có 18 tuần thực học từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/01/2021
(Năm nay không có tuần ổn định nề nếp và giành cho các hoạt động khác như mọi năm ).  Nghỉ sơ kết học kỳ I thông báo sau
  HỌC KỲ II
  Tháng 01/2021 Tháng 2/2021 Tháng 3/2021 Tháng 4/2021 Tháng 5/2021
Tuần
19 bắt đầu học kỳ II
Tuần
20
Tuần
21
Tuần
22
Nghỉ
Tết
Nghỉ
Tết
Tuần
23
Tuần
24
Tuần
25
Tuần
26
Tuần
27
Tuần
28
Tuần
29
Tuần
30
Tuần
31
Tuần
32
Tuần
33
Tuần
34
Tuần
35(kết thúc chương tình
Tổng
kết
Thứ Hai 11 18 25 1/2 8 15 22 1/3 8 15 22 29 5 12 19 26 3 nghỉ bù 10 17 24
Thứ Ba 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Thứ Tư 13 20 27 3 10 17 (M7 tết ) 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Thứ Năm 14 21 28 4 (23 tết) 11 18 25 4 11 18 25 1/4 8 15 22 29 6 13 20 27
Thứ Sáu 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Thứ Bảy 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1/5 8 15 22 29
Chủ Nhật 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm: từ 17/5/2021-21/5/2021 đánh giá đối với trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi  )
Đơn vị ra  Quyết định xét trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục  mầm non: từ ngày 24/5/2021- 28/5/2021)
Học kỳ II học 17 tuần, Tuần 36 là tuần ôn luyện hoặc giành cho các hoạt động khác, xét kết quả hoàn thành chương trình giáo dục mầm non  
Tổng kết năm học từ ngày 27/5/2021 đến ngày 30/5/2021
Các ngày nghỉ học trong năm: Ngày Quốc khánh được nghỉ 2/9/2020, Nghỉ tết âm lich: nghỉ từ ngày 04/02/2021 đến ngày 17/02/2021, ngày giỗ Tổ Hùng Vương 21/4/2021, ngày lễ 30/4, 1/5 /2021

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 153
  • Tất cả: 2796